June 1, 2017

Twins communion! První přijímání dvojčat

It was a beautiful day, we celebrated Magdalena's and Gabriel's first communion with family and friends. Thanks all for coming!
Byl to nádherný den, oslavili jsme první přijímání dvojčat, s rodinou a kamarády.